TEL: 602 148 446
M&A Profesjonalne parkury - przeszkody dla koni nagłówek

PRZESZKODY / ALUMINIOWE / ALU-BASIC

BOWL

8005174.2 - Stojak
8005174.5 - Planka
8005174.1 - Drąg 

RHOMUS

8005196.2 - Stojak
8005196.3 - Zabudowy
8005196.1 - Drąg

LITTLE BRICK

8005184.2 - Stojak
8005184.5 - Płotek
8000322 - Drąg 

ELLIPSES

8005178.2 - Stojak
8005178.5 - Płotek
8005178.1 - Drąg 

STRIPE

8005195.2 - Stojak
8005195.5 - Planka
8005195.1 - Drąg 

SMALL FILLER

8005185.2 - Stojak
8005185.3 - Zabudowa
8005185.1 - Drąg 

LITTLE GATE FENCE

8005179.2 - Stojak
8005179.3 - Kompletna zabudowa
8005179.1 - Drąg 

BLUE BOW

8005175.2 - Stojak
8005175.5 - Planka
8005175.1 - Drąg 

RAY

8005173.2 - Stojak
8005173.5 - Płotek
8005173.1 - Drąg 

CRISS CROSS

8005176.2 - Stojak
8005176.5 - Płotek
8005176.1 - Drąg 

PARADIGM

8005186.2 - Stojak
8005186.3 - Zabudowa
8005186.1 - Drąg

FENCE

8005197.2 - Stojak
8005197.5 - Płotek
8005197.1 - Drąg 

RHOMB

8005182.2 - Stojak
8005182.5 - Planka
8005182.1 - Drąg 

WHEEL

8005198.2 - Stojak
8005198.5 - Planka
8005198.1 - Drąg 

CIRCLE

8005177.2 - Stojak
8005177.5 - Planka
8005177.1 - Drąg